/ Örter - Skott /

Rucolaskott

Rucolans starka med goda smak utan den storbladiga rucolans bitterhet.

Rucolaskottets nitrathalt är väldigt låg.

Ekologiska val

Miljöfrågor är väldigt viktiga för oss. I all vår verksamhet strävar vi till att inte belasta naturen och omgivningen. Vi gör hållbara val genom hela produktionsprocessen, från bevattningssystem till förpackningsmaterial.