Mimis Skottblandning

Mimis Skottblandning är den andra blandningen vi skapade, och består endast av skott. I den här produkten spelar skottens smak samman, och utseendet är fantastiskt. Smakpaletten byggs upp av pak choy och mitzunakål. Det vackert djuplila sangoskottet för med sig mörk färg. Den här blandningen lämnar ingen i kylan.

Förpackningsstorlekar: 70 g

Tillgänglighet

Du hittar delikata Mimis-produkter i välutrustade matbutiker.

Fråga mer om tillgänglighet av din köpman!

Ekologiska val

Miljöfrågor är väldigt viktiga för oss. I all vår verksamhet strävar vi till att inte belasta naturen och omgivningen. Vi gör hållbara val genom hela produktionsprocessen, från bevattningssystem till förpackningsmaterial.