/ Örter - Skott /

Libbsticka

Starkt aromatiskt och väldigt mångsidigt skott.

Ekologiska val

Miljöfrågor är väldigt viktiga för oss. I all vår verksamhet strävar vi till att inte belasta naturen och omgivningen. Vi gör hållbara val genom hela produktionsprocessen, från bevattningssystem till förpackningsmaterial.