Höstmix

Bländande mix av vattenkrasse, rödkål, mizuna och röd orache krasser.

Ekologiska val

Miljöfrågor är väldigt viktiga för oss. I all vår verksamhet strävar vi till att inte belasta naturen och omgivningen. Vi gör hållbara val genom hela produktionsprocessen, från bevattningssystem till förpackningsmaterial.