/ Örter - Skott /

Harsyra

Salt och syrlig naturört. Vår sort är buskharsyra, vars blads underdel är vackert röd.

Ekologiska val

Miljöfrågor är väldigt viktiga för oss. I all vår verksamhet strävar vi till att inte belasta naturen och omgivningen. Vi gör hållbara val genom hela produktionsprocessen, från bevattningssystem till förpackningsmaterial.